top of page

tILDELINGSKRITERIER FOR ØKONOMISK STØTTE

Tildelingskriterier for økonomisk støtte til medlemmer i

Achilles International of Norway


Med økonomisk støtte menes dekning av kostnader til reise, opphold, bespisning eller ledsager på idrettsarrangement i Norge eller i utlandet. Støtte kan ytes til et eller flere av disse nevnte utgifter. Økonomisk støtte gis i de tilfellene det finnes midler i Achilles International of Norway. Dersom det er midler, betaler foreningen alle startavgifter. Utbetaling kommer i ettertid etter fullført idrettsarrangement. De som kvalifiserer for å motta økonomisk støtte, må fylle minimum tre av fem følgende kriterier:


1. Økonomiske kriterier


Ha en årlig bruttoinntekt på under kr 400.000,-


2. Representasjonskriterier


Representere, presentere eller markedsføre foreningen ved for eksempel å bruke foreningens treningsklær, holde foredrag, skrive innlegg, være aktiv i sosiale medier o.l.


3. Kriterier for idrettsprestasjon


Trene i et systematisk opplegg med ledsager eller på et formelt treningsopplegg i regi av foreningen og ha dokumentert denne treningsaktiviteten.

Ha deltatt på minimum tre idrettsarrangement i regi av foreningen de siste to år i Norge eller i utlandet.


4. Sosiale kriterier


Ha deltatt på sosiale arrangement i regi av foreningen, ha utviklet sosiale relasjoner til andre medlemmer, initiert eller inkludert andre medlemmer i ulike sosiale sammenhenger.


5. Organisatorisk engasjement


Tatt frivillig verv eller arbeid i foreningen i minimum tre år.


56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nyhetsbrev januar 2023

Nyhetsbrev fra Achilles International of Norway for Januar 2023 Godt nyttår til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere! Et nytt år er startet og vi er i full gang med å planlegge aktiviteter for 20

Comments


bottom of page