top of page

Etiske Retningslinjer

Paraplyorganisasjonen Achilles International, med hovedkontor i New York (USA), har utarbeidet og vedtatt etiske retningslinjer som skal overholdes av alle medlemmer av Achilles

 

Achilles International of Norway har forpliktet seg til å overholde disse etiske retningslinjene gjennom signering av en avtale om å være en norsk forening tilknyttet Achilles International. Dette innebærer at både foreningen og foreningens medlemmer må forholde seg til reglene. Reglene er oversatt til norsk og gjengis nedenfor.

 

Etiske retningslinjer

 

Alle medlemmer av Achilles skal:

 

 • Vise respekt for ansatte i Achilles, andre medlemmer og frivillige, til enhver tid;

 

 • Oppføre seg på en måte som sikrer et vennlig, respektfullt og godt miljø for alle;

 

 • Alltid vise respekt og takknemlighet overfor for frivillige som gir av sin tid for å hjelpe organisasjonen;

 

 • Aldri kjefte, håne eller true med fysisk vold mot et annet medlem, ansatte i foreningen, frivillige, deltakere på arrangementer eller tilskuere (medlemmer med en kriminell historie med vold, eller et juridisk besøksforbud mot seg mot et annet medlem, kan bli utestengt fra medlemskap og deltakelse i alle aktiviteter i regi av Achilles);

 

 • Aldri bruke fornærmende eller vulgært språk, eller komme med rasemessige, etniske eller kjønnsrelaterte slengbemerkninger, eller nedsettende kommentarer på samlinger, under treningsøkter, løp eller arrangementer;

 

 • Aldri ta uønsket verbal, seksuell eller fysisk kontakt med andre medlemmer;

 

 • Respektere alder, religion, etnisk bakgrunn, kjønn og seksuell legning når man samhandler med ansatte, andre medlemmer, klinikker, løpeklubber, deltagere i gruppeløp, ved deltagelse i konkurranser, felles aktiviteter, seminarer og sosiale samlinger, eller i eposter og tekster, samt informasjon postet på offentlige og sosiale fora på Internett;

 

 • Oppføre seg på en måte som er trygg og som ikke setter seg selv eller andre i fare for fysisk skade eller juridisk ansvar;

 

 • Gjøre seg kjent med, og følge alle regler og reguleringer, inkludert regelverk som styrer salg eller overføring av tidtagerbikker;

 

 • Sørge for at alt er tilrettelagt og klargjort for deltagelse, inkludert signering av dispensasjoner, opplæring, samt tillatelse til bakgrunnssjekker.

 

 • Aldri bevisst gi et falskt eller villedende inntrykk av seg selv overfor ledere i Achilles for å få adgang til løp eller for å få refusjon for løp de ikke har trent for og ikke er i stand til å fullføre.

 

 • Lære seg hvordan man skal bruke og ta vare på utstyr som Achilles låner ut (håndsykler, tandemsykler, løpsstoler, etc.). Utstyret skal behandles med respekt.

 

 • Kunne håndtere hjelpemidler på en slik måte at de ikke kan skade andre, samt overholde regler som er satt av de ansvarlige for konkurransen

 

 • Vennligst rapporter umiddelbart, og i skriftlig form, uønskede handlinger eller atferd til ledelsen for Achilles

 

Ved brudd på de etiske retningslinjene, kan medlemskapet sies opp.

 

 

 

 

Achilles International - Code of Conduct:

Original tekst lest på deres nettside 27.09.2022 https://www.achillesinternational.org/code-of-conduct

bottom of page