Hvem er Achilles International of Norway

Achilles er en idrettsforening for alle funksjonshemmede som ønsker å drive idrett. Alle personer med nedsatt funksjonsevne kan bli medlemmer. Foreningen har som mål at flest mulig funksjonshemmede skal kunne drive med fysisk aktivitet og idrett på sitt hjemsted. Achilles jobber også for at medlemmene skal kunne delta på idrettsarrangementer både nasjonalt og internasjonalt.

Achilles ble stiftet 14. november 2012 registrert som en offisiell organisasjon 19. januar 2013, og har et styre bestående av 5 personer, med et flertall av funksjonshemmede.

Vi har som mål og hvert år kunne delta i flere løp, både i Norge og i utlandet. Vår store satsing er New York City Marathon som arrangeres første søndag i november. New York Marathon er ett verdenskjent arrangement hvor det er med over 45000 deltakere. Mange funksjonshemmede deltar hvert år, bl.a. personer med håndsykkel, rullestolbrukere, bevegelseshemmede og syns- hørselshemmede.

 

Deltakerne kommer fra mange forskjellige land i hele verden. Påmeldingsfristen for New York City Marathon er 30. april. Vi ordner påmelding og gir også informasjon om reise og opphold. Vi hjelper til med å finne ledsager om det er behov for det.

Om du er interessert i å være med og delta i ulike løp, enten nasjonalt eller internasjonalt, så meld deg inn i Achilles International of Norway. Det er også mulig for funksjonsfriske å være støttemedlem i Achilles.

Ønsker du mer informasjon om Achilles ta kontakt med Bedir Yiyit på E-post: post@achillesnorway.no