achilles startside_edited.jpg

Styret

Består av:

En styreleder, En nestleder,

Tre styremedlemmer og Ett varamedlem.

DE ER:

Lederen vår Bedir Yiyit
Nestlederen vår Ivar Wigaard
Styremedlemmene våre

 Anne Grethe Solberg,
Erik Nilsen,
Kathrine Krydsby


Og vårt nyeste tilskudd 

Varamedlemmet

Åste Norem

I tillegg har vi en valgkomite,

som består av tre medlemmer i organisasjonen.