top of page
vdiy2egxid9ivwpgtrjt.jfif

PERSONVERNERKLÆRING  

Sist oppdatert: 10.03.2022

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved medlemsregistrering, samt hvordan vi behandler disse. Ved å være medlem i Achilles International of Norway, bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen. 

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR 

Behandlingsansvarlig: 

Achilles International of Norway

Storgata 41

1531 MOSS

E-post: post@achillesnorway.no

Telefon: +47 99873434

Personvernombud: 

Ivar Wigaard

E-post: wigaa@hotmail.com

 

Vi samler kun inn navn- og kontaktinformasjon om våre medlemmer. Achilles International of Norway samler kun inn data som er nødvendig for påmelding til våre arrangementer, god medlemsinformasjon og korrekt fakturering av medlemskap.   

  

Data som samles inn: 

  • Navn på medlem

  • Fødselsår, adresse, telefon og epost adresse til medlem.

  • Medlemstype, ordinær eller støttemedlem

  

Data oppbevares hos oss så lenge du er medlem, men data kan slettes når som helst slettes på forespørsel ved å sende en epost til post@achillesnorway.no.   

  

Informasjonen blir aldri utlevert til tredjeparter utenom våre databehandlere og Studieforbundet Funkis eller med mindre det følger av ufravikelig lov. Achilles International of Norway vil varsle de registrerte ved begjæring om utlevering av informasjon, med mindre det følger av ufravikelig lov at det ikke er tillatt å varsle de registrerte.  

 

 

Ovennevnte opplysninger lagres på servere som eies og driftes av Wix.com og de lagrer data på servere USA, Irland and Israel About Privacy | WIX.

 

Tripletex - regnskapsystem  

I Norge lagres data hos Basefarm. Backup lagres hos Amazon Web Services i Irland.  

  

OneDrive Microsoft  

Data locations for the European Union - Microsoft 365 Enterprise | Microsoft Docs  

 

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du klage til Datatilsynet.  

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Opplysninger hentes inn for at Achilles International of Norway skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av opplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

 

Innsyn og retting 

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan få tilsendt dine opplysninger på epost ved hendelse til oss på post@achillesnorway.no

Oppbevaring og sletting 

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, vil bli slettet automatisk. 

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET 

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. 

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss. 

Dersom Achilles International of Norway blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Achilles International of Norway tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten. 

 

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER 

Ingen av Achilles International of Norway sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Achilles International of Norway sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Achilles International of Norway

under noen omstendigheter. 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Medlemmer aksepterer at Achilles International of Norway forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende.  

Achilles International of Norway plikter å varsle medlemmer om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Medlemmets rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for medlemsforholdet. 

 
bottom of page